Stationsweg - Spoorstraat

Stationsweg - Spoorstraat

Van veiling via healings en de Vrije Markt, naar een woonwijk;

Complete herontwikkeling van het Veilingterrein in Tiel In de komende tien jaar worden bijna 600 nieuwe woningen in de Spoorzone van Tiel gerealiseerd.

Geschiedenis veilingterrein (kort);

De eerste veiling activiteiten waren er in 1896.

De ‘Tiel en Omstreken’ werd opgericht 9 mei 1904 (veilingterrein Septer). In 1916 werd de T en O opnieuw opgericht en werden er nieuwe gebouwen tegenover het station gebouwd.

De afvoer gebeurde per vrachtwagen en per spoor. Vrachtwagens werden ook gebruikt om het fruit naar de laadperrons te krijgen, behalve bij T en O, die direct aan het spoor lag en eigen perrons had. (De loods van van Gend en Loos is in 2006 afgebroken en weer opgebouwd in het Openluchtmuseum Arnhem). De verplaatsing ging in 54 afzonderlijke stukken, de opbouw was in maart 2007 voltooid.

Jomanda;

Voor de Vrije Markt, was eerst Jomanda de bewoner en gebruiker van het veilingterrein.

Jomanda trok met haar healings van 1992 tot 1999 volle zalen in een grote evenementenhal (het oude veilinggebouw). Mensen reisden op zondag van heinde en verre naar de Betuwe met de trein, auto’s en bussen.

de Vrije Markt;

De laatste jaren wordt in de gebouwen en loodsen een vrije markt gehouden op zondag. Ook deze trekt nog altijd veel mensen.

Voor de gehele geschiedenis wat betreft de veilingen en het veilingterrein verwijs ik graag naar het Regionaal archief Rivierenland

linkje: https://www.archieven.nl/nl/zoeken/0/toegang/184?mivast=0&mizig=210&miadt=102&miaet=1&micode=0364&minr=812969&miview=inv2&milang=nl

Ingang Pr. Beatrixlaan.

Ingang Pr. Beatrixlaan.

Luchtfoto van het complex, bron gemeente Tiel.

Luchtfoto van het complex, bron gemeente Tiel.

Pr. Beatrixlaan
Pr. Beatrixlaan
entree Pr. Beatrixlaan
Pr. Beatrixlaan
Pr. Beatrixlaan
Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Pr. Beatrixlaan

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat
Spoorstraat
Spoorstraat
Spoorstraat
Spoorstraat
Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat

Spoorstraat