Henry Chapelle

Henry Chapelle

Henry Chapelle

Zondag 21 juli 2019 weer eens een bezoek gebracht aan deze begraafplaats. Het blijft indrukwekkend om te zien hoeveel jonge mensen gestorven zijn, voor de vrijheid van Europa. Tijdens het rondlopen op deze grote begraafplaats, hoor je het verkeer lekker doorrijden (veel motorijders met veel decibellen die genieten van de mooie omgeving). Ook voor deze vrijheid zijn deze jonge mensen gestorven en niet alleen voor de democratie. Deze vrijheid is een groot goed, "kunnen doen en laten wat je wilt", keuze vrijheden hebben. Gelijktijdig bekruipt mij ook de angst, hoelang zullen wij deze vrijheid nog hebben. Misschien klinkt het zwaar, maar als ik zie hoe de Trias Politica in Nederland onder druk staat, het wegkijken van de regerend macht bij het niet meer openlijk durven vertonen dat men Jood is (geen kepeltje meer dragen in Amsterdam), het boycotten van Joodse produkten geinitieerd door Groen Links, baart mij zorgen.

Er heerst opnieuw Antisemitisme, vreselijk en tijdens mijn schooltijd werd ons geleerd "Dit nooit meer". 

Henry Chapelle

Henry Chapelle

Henry Chapelle
Henry Chapelle
Henry Chapelle
Henry Chapelle
Henry Chapelle
Henry Chapelle, bij het graf van een onbekende soldaat staan vlaggen.

Henry Chapelle, bij het graf van een onbekende soldaat staan vlaggen.